Title: Analýza vývoje a predikce změn kurzů pro podporu řízení nákupního oddělení
Other Titles: Analysis of the development and prediction of changes of the exchange rates in management to support the purchasing department
Authors: Hnojská, Dagmar
Advisor: Dvořáková, Lilia
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18270
Keywords: měnový kurz;technická analýza;predikce měnového kurzu;časové řady
Keywords in different language: exchange rate;technical analysis;forecast of exchange rate;time series
Abstract: Tato diplomové práce se zabývá tématem analýzy vývoje a predikcí změn kurzů pro podporu řízení nákupního oddělení ve vybraném podniku. Cílem této práce je analyzovat minulý vývoj měnového kurzu a stanovit vhodnou metodu pro predikci měnového kurzu, kterou bude využívat vybraný podnik. Po teoreticky orientovaných kapitolách, které vysvětlují klíčové pojmy spojené s měnovými kurzy, následuje praktická část. V praktické části této diplomové práce jsou predikovány hodnoty měnového kurzu pro rok 2014, aby bylo možné zjistit spolehlivost zvolených jednotlivých metod. Po výpočtu spolehlivosti metod následuje závěr práce. V závěru práce je vybranému podniku doporučeno několik metod pro predikci měnových kurzů, které by mohly přispět ke snížení kurzovní ztráty.
Abstract in different language: This master thesis deals with the analysis of development and prediction of exchange rates changes for support of purchasing department in selected company. Aim of this thesis is evolution analysis of exchange rates and determines appropriate method for exchange rates prediction, which selected company, will use. Thesis contains theoretical chapters with focus to key terms of exchange rates prediction and practical part. Practical part of this thesis focuses to comparison of predicted exchange rates with real values in year 2014 and calculation reliability of each selected method based on this. Reliability calculation of selected methods is followed by conclusion. The conclusion contains several recommendations for reduction of exchange losses for selected company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hnojska.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv hnojska.PDFPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
oponent-po hnojska.pdfPosudek oponenta práce599,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob hnojska.PDFPrůběh obhajoby práce123,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.