Title: Konverze účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS
Other Titles: The Conversion of Financial Statements in Accordance with International Accounting Standards IAS/IFRS
Authors: Chárová, Iveta
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Průchová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18271
Keywords: účetní závěrka;ias/ifrs;konverze
Keywords in different language: financial statements;ias/ifrs;conversion
Abstract: Diplomová práce pojednává o konverzi účetní závěrky provedené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Nejprve se zaměřuje na komparaci účetní závěrky v kontextu české účetní legislativy a IAS/IFRS. Výsledkem je identifikace hlavních rozdílů, zejména co se týče základních požadavků obou systémů. Následně je popsána konverze účetní závěrky v souladu se standardem IFRS 1. V druhé části práce autor představuje společnost Socialbakers, a.s., její obchodní činnost a ekonomickou situaci při uvážení budoucí obchodovatelnosti CP firmy na burze. Hlavním cílem je poté převod vybraných položek účetní závěrky společnosti na IAS/IFRS a zhodnocení dopadu konverze na výkazy. Mimoto je proveden výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy, konkrétně běžné likvidity, obratu aktiv a zadluženosti. V závěrečné části práce je pro společnost navržen postup implementace IAS/IFRS.
Abstract in different language: The Master thesis deals with the conversion of financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards IAS/IFRS. At first it focuses on comparison of financial statements in the context of Czech accounting legislation with financial statements under IAS/IFRS. As the result the main differences are identified, especially the basic requirements of both systems. Afterwards the conversion of financial statements in accordance with standards IFRS 1 is described. In the second part of thesis the author introduces company Socialbakers, a.s., its activities and economic situation, assuming the company stocks will be traded on the Stock Exchange in the upcoming future. Then the primary objective is to convert chosen items of financial statements of this company to IAS/IFRS and evaluate the impact of conversion on final accounts. In addition to it calculation of the selected financial ratios such as current ratio, assets turnover ratio and debt ratio is included . Finally the way of implementation IAS/IFRS in the company has been proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Charova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv charova.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
oponent-po charova.PDFPosudek oponenta práce401,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob charova.PDFPrůběh obhajoby práce120,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.