Title: Marketingové aktivity vybraného zdravotnického zařízení
Other Titles: Marketing activities of a selected medical facility
Authors: Nájemníková, Monika
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Jakubíková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18336
Keywords: gynekologicko-porodnické oddělení;nemocnice Hořovice;spokojenost pacientek;marketingový výzkum;marketingový mix;hodnocení GPO;zdravotnické služby;dotazníkové šetření
Keywords in different language: department of gynaecology and obstetrics;Hořovice hospital;marketing mix;marketing research;patients satisfaction;ratings GPO;health services;survey
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mírou spokojenosti pacientek GPO v Nemocnici Hořovice. Úkolem je pomocí vhodných nástrojů zjistit aktuální stav marketingových aktivit pomocí informací od pacientek, zjistit jejich potřeby, přání a poté navrhnout patřičná opatření.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with research of patients´ satisfaction with service of the Department of Gynaecology and Obstetrics in Hořovice Hospital. In the introduction basic terms are defined. In the theoretical part the structure of Hořovice Hospital with the emphasis on characteristics of Department of Gynaecology and Obstetrics is described. The theoretical part describes the marketing research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K11B0121P_Najemnikova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Najemnikova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce645,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Najemnikova M. - O.PDFPosudek oponenta práce568,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Najemnikova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce218,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.