Title: Návrh projektu založení neziskové organizace
Other Titles: Project for establishing a non-profit organization
Authors: Jetenská, Lucie
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Jakubíková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18346
Keywords: neziskové organizace;ústav;spolek;nadace;nadační fond;public relation;fundraising
Keywords in different language: non- profit organization;institut;society;charitable;endowment fund;public relation;fundraising
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskových organizací. Úvodní část zahrnuje základní charakteristiku neziskových organizací s odkazy na příslušnou legislativu. Hlavní část práce tvoří projekt založení neziskové organizace "Volnočasové centrum v Chebu". Součástí projektu je charakteristika činnosti navržené organizace a předpokládané financování v počáteční fází jejího fungování.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on non-profit organizations and theit problematics. The first part includes basic characteristics of non-profit organizations and also the system of laws connected to them. The main part of this thesis deals with creating a project for a non-profit organization "Volnočasové centrum v Chebu" (Free-time activity centre in Cheb). The activities of this centre, thein basic characteristics and funding connected with the centre´s foundation and first years of its fiction are included in this project as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jetenska.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jetenska L. - V.pdfPosudek vedoucího práce619,94 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jetenska L. - O.PDFPosudek oponenta práce541,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jetenska L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce244,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.