Title: Vývoj nového produktu pro incomingovou cestovní kancelář
Other Titles: Development of a new product for an incoming travel agency
Authors: Tejkalová, Lucie
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Jakubíková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18348
Keywords: vývoj produktu;incomingová cestovní kancelář;harmonogram;Karlovarský kraj;konkurence
Keywords in different language: product development;incoming travel agency;timetable;Karlovarský region;competition
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na proces tvorby produktu pro incomingovou cestovní kancelář, pomocí porovnání teoretických a praktických znalostí. Produkt je prezentován harmonogramem a doplňkovými službami. V teoretické části jsou základní pojmy týkající se nejen zájezdu, ale i samotné cestovní kanceláře. V praktické části je představena cestovní kancelář, pro kterou produkt vznikal. Dále jsou charakterizovány hlavní cílové skupiny zákazníků, atraktivity v Karlovarském kraji a trasy zájezdu. Poslední kapitolou praktické části je rozbor konkurenčního prostředí incomingové cestovní kanceláře v rámci českého trhu a hlavně Karlovarského kraje.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the process of product development for an incoming travel agency by comparing theoretical and practical knowledge. The product is presented with a timetable and additional services. In the theoretical part are basic conceptions connected with not just tours, but also with the travel agencies as well. In the practical part is introduced the travel agency for which the product was created. Later there are characterisations of the target group of customers, attractive places in Karlovarský region and routes of tours. In the last chapter of the practical part is the study of competition environment of an incoming travel agency on the Czech market and mainly in Karlovarský region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tejkalova_BP_2015.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-tejkalova_v.pdfPosudek vedoucího práce760,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tejkalova L. - O.PDFPosudek oponenta práce566,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tejkalova L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce214,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.