Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová, Lenka
dc.contributor.authorBalínková, Kamila
dc.contributor.refereeJaneček, Petr
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:22Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:22Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier63015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18373
dc.description.abstractPráce se zabýváanalýzou image firmy CrossCafeoriginal s. r. o. a návrhem opatření pro její zlepšení. Teoretická část popisuje rozdíl mezi firemní image a firemní identitou a dále popisuje jednotlivé metody pro analýzu image. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe a za pomoci dotazníkového průzkumua analýzy prvků firemní identity je vyhodnocen současný stav mínění zákazníků o firmě. Na základě těchto informací jsou popsány návrhy na zlepšení současného stavu image firmy.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63015-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectimagecs
dc.subjectfiremní identitacs
dc.subjectfiremní imagecs
dc.subjectanalýza imagecs
dc.subjectsémantický diferenciál.cs
dc.titleImage společnosti CrossCafe original s.r.o.cs
dc.title.alternativeImage of the company CrossCafe orginal s.r.o.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented project is focused on the research of the CrossCafe original s.r.o. company image and on suggested measures for improvement. The theoretical part describes the difference between corporate image and corporate identity as well as the best methods for image analysis. Theoretical knowledge is applied in the practical part to evaluate the current state of company's reputation from the customer's viewpoint with the help of a questionnaire survey and by analysing the company's identity. The proposals for improving the current state of the company's image are designed on the basis of this information.en
dc.subject.translatedimageen
dc.subject.translatedcorporate identityen
dc.subject.translatedcorporate imageen
dc.subject.translatedimage analysisen
dc.subject.translatedsemantic differentialen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE BALINKOVA KAMILA.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Balinkova_V.pdfPosudek vedoucího práce690,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Balinkova_O.pdfPosudek oponenta práce779,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Balinkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce232,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.