Title: Analýza možností pro snížení vlivu sezonnosti v konkrétním podniku cestovního ruchu
Other Titles: Analysis of possibilities for reducing seasonality effects in selected tourism enterprise
Authors: Kokošková, Radka
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18384
Keywords: cestovní ruch;ubytovací služby;sezónnost;obsazenost;pobytové balíčky
Keywords in different language: tourism;accomodation services;seasonality;occupancy;accomodation packages
Abstract: Diplomová práce na téma Analýza možností pro snížení sezónnosti konkrétního podniku cestovního ruchu se elementárně dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. První kapitola definuje cestovní ruch jako ucelený systém, který má vlastní objekt, subjekt a prostředí. Následující kapitola je věnována ubytovacím zařízením, především jejich klasifikaci, legislativními povinnostmi, možnostmi využití ubytovacích kapacit, zobrazení poptávky po nich a možnostmi využití marketingu v ubytovacích službách. Poslední teoretická část práce se zabývá sezónností a možnostmi jejího měření. Praktický úsek práce začíná představením společnosti Hotel u Velehradu, jeho situačním analýzám a marketingovým mixem. Hlavním výstupem práce jsou analýza současného stavu společnosti s ohledem na sezónnost a obsazenost a návrhy možností, jak ji snížit.
Abstract in different language: The diploma thesis on topic of Analysis of possibilities for reducing seasonality effects in selected tourism enterprise is basically divided into two parts: theoretical and practical. The first section describes tourism as an integrated system, that has its own object, subject and environment. The following part is devoted to accomodation facilities, especially their classification, legislative responsibilities, possibilities of use of accommodation, show demand for accommodation and possibilities of marketing in accommodation services. The last theoretical part of thesis deals with seasonality and its measurement. The practical part of thesis begins with the introduction of Hotel u Velehradu enterprise, its situational analyses and marketing mix. The main outcome of this work is to analyze the current occupancy and seasonality of the hotel and ways to reduce it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kokoskova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kokoskova_v.pdfPosudek vedoucího práce822,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kokoskova_O.pdfPosudek oponenta práce767,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kokoskova_P.pdfPrůběh obhajoby práce166,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.