Title: Projekty na podporu zdravého životního stylu na mateřských školách v Plzni
Other Titles: Projects for Healthy Lifestyle Support in Nursery Schools in Pilsen
Authors: Vozková, Alena
Advisor: Šafránková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18409
Keywords: zdravý životní styl;zdraví;výchova ke zdraví;zdravá výživa;pohybová aktivita;duševní hygiena;zdravé prostředí;projekt;zdravá mateřská škola
Keywords in different language: healthy lifestyle;health education;healthy nutrition;physical activity;mental health;healthy environment;the project;healthy kindergarten
Abstract: Bakalářská práce "Projekty na podporu zdravého životního stylu na mateřských školách v Plzni" pojednává o rozdílu v plnění jednotlivých oblastí zdravého životního stylu zdravé výživě, pohybové aktivitě, duševní hygieně a zdravém prostředí mezi Zdravou mateřskou školou a mateřskou školou, která podporuje projekt Zdravá abeceda. V teoretické části bakalářské práci vysvětlujeme co je zdravý životní styl, jak ovlivňuje zdraví, které zahrnuje nejdůležitější oblasti a zabývá se také jednotlivými projekty, které podporují zdravý životní styl na mateřských školách. Cílem praktické části bylo zjistit rozdíly v naplňování projektu Zdravá mateřská škola a projektu Zdravá abeceda v praxi mateřských škol. Dále zjistit, jak jsou rodiče z obou mateřských škol informováni o výchově ke zdravému životnímu stylu a jak k ní sami přistupují. Použity byly dvě výzkumné metody. Dotazník připravený pro rodiče, z kterého bylo zjištěno, že většina rodičů z obou mateřských škol se snaží vést své děti ke zdravému způsobu života, ale informovanost rodičů o zdravém životním stylu ještě není dostatečná. Z rozhovoru s ředitelkou jedné mateřské školy a zástupkyní ředitelky druhé mateřské školy bylo zjištěno, že zásadní rozdíly v plnění jednotlivých oblastí zdravého životního stylu nejsou. Oběma mateřským školám se ale zatím příliš nedaří více spolupracovat s rodiči při výchově ke zdravému životnímu stylu.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis "Projects for Healthy Lifestyle Support in Kindergartens in Pilsen" deals with the difference in particular areas of a healthy lifestyle healthy nutrition, physical activity, mental hygiene and healthy environment between the Healthy Kindergarten and a kindergarten which supports the project Healthy Alphabet. The theoretical part of the thesis explains what a healthy lifestyle is, which includes the key areas, the theoretical part also explains the term "project" and considers the individual projects, which promote a healthy lifestyle in kindergartens. The aim of the practical part was to determine the differences in implementation of the project Healthy Kindergarten and the Healthy Alphabet in practice. Another aim was to find out how the parents of these two kindergartens are informed about healthy lifestyle education and what their approach to healthy lifestyle education is. Two research methods were used. A questionnaire prepared for parents, from which it was found that the majority of parents from both kindergartens is trying to lead their children to a healthy lifestyle, but the awareness of parents about the healthy lifestyle is not yet sufficient. From the interview with the director of the first kindergarten and with the assistant director from the second kindergarten it was found, that there are no substantial differences in the performance of different areas of a healthy lifestyle. But these two kindergartens haven't been too successful yet in a closer cooperation with the parents in the area of a healthy lifestyle education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncept BP hotova.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vozkova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce875,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vozkova OP0001.pdfPosudek oponenta práce641,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vozkova0001.pdfPrůběh obhajoby práce205,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.