Title: Diagnostika školní připravenosti u dětí s domácím předškolním vzděláváním a dětí s institucionálním vzděláváním v Plzeňském regionu
Other Titles: Diagnostic of school readiness in children with home preschool education and children with institutional education in region of Pilsen
Authors: Kopsová, Hana
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18418
Keywords: domácí vzdělávání;institucionální vzdělávání;předškolní věk;pedagogická diagnostika;výzkumné metody;montessori;waldorf
Keywords in different language: home schooling;institutional education;preschool age;pedagogical diagnostics;research methods;montessori;waldorf
Abstract: Bakalářská práce se zabývá diagnostikou předškolních dětí v domácím vzdělávání. V práci porovnávám výsledky řečových a motorických dovedností čtyřletých dět, které jsou vzdělávané doma a v mateřské škole. V první části jsou vymezené pojmy domácí vzdělávání, Montessori a Waldorfská pedagogika, školní zralost a připravenost, pedagogická diagnostika a její metody. V druhé části se zabývám výzkumem konkrétních dovedností, znalostí předškolních dětí a motivací rodičů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with preschool children in home schooling. I compare the results of speech and motor skills of four years old children who are educated at home and in kindergarten in my work. In the first part are defined ideas of home schooling, Montessori and Waldorf pedagogy, school maturity and readiness, pedagogical diagnostics with methods. In the second part I deal with the research of specific skills, knowledge of preschool children and motivation of parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_2015-1.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kopsova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce808,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kopsova OP0001.pdfPosudek oponenta práce930,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kopsova0001.pdfPrůběh obhajoby práce213,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.