Název: Splynutí základní školy a základní školy praktické v Teplé
Další názvy: The fusion of the Primary School and the Primary School for children with learning disabilities in Teplá.
Autoři: Vlčková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18422
Klíčová slova: integrace;inkluze;speciální vzdělávací potřeby;speciální škola;praktická škola;třídy s upraveným vzdělávacím programem
Klíčová slova v dalším jazyce: integration;inclusion;special educational needs;special school;practical school;class with adapted educational program
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem chtěla ukázat především průběh a výsledky splyntí dvou škol, a to běžné základní školy a základní školy praktické.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis, I mainly intended to show the process and the results of a fusion of two schools: a regular elementary school and a practical elementary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE .pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Vlckova VP.pdfPosudek vedoucího práce56,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Vlckova OP.pdfPosudek oponenta práce44,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Vlckova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.