Title: Didaktické vycházky v regionu Karlovarska a jejich přínos pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků v primární škole
Other Titles: Didactic Walks in Karlovy Vary region and their Contribution to the Development of the Science Literatury of Pupils in Primary School
Authors: Landrgottová, Marie
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2015
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18430
Keywords: didaktická vycházka;živá a neživá příroda;přírodní lokality;ochrana přírody;ekologie;návštěvnická infrastruktura
Keywords in different language: didactic walks;animate and inanimate nature;natural localities;conservation nature;ecology;visitor infrastructure
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis významných lokalit v regionu Karlovarska, z nichž tři jsou rozpracovány po didaktické a metodické stránce, aby je mohli využít vyučující v primární škole.
Abstract in different language: This thesis concerns about preparation of the plan of the educational walks in the representative localities in the Karlovarký region for the students of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Marie Landrgottova_definitivni.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Landrgottova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Landrgottova OP.pdfPosudek oponenta práce37,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Landrgottova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.