Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the business organization
Authors: Herejková, Jitka
Advisor: Šimonová, Lenka
Referee: Jelínková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18525
Keywords: finanční analýza;analýza poměrových ukazatelů;predikční modely
Keywords in different language: financial analysis;financial ratios;predictive models
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace v podniku WEILER Holoubkov s. r. o. v letech 2011 2014 pomocí finanční analýzy. V první kapitole je představen podnik- předmět podnikání, nabízené produkty a služby, historie podniku, informace o zaměstnancích. Další kapitola se zabývá finanční analýzou a jejími hlavními ukazateli. Tato kapitola obsahuje výpočet horizontální a vertikální analýzy, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a v poslední části souhrnné indexy. Poslední část je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti a na návrhy možnosti vývoje situace podniku.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to assess the economic situation of company Weiler. Ltd. in the years 2011 2014, using the tools of financial analysis. In the first chapter, the company itself is introduced: the specialization, products and services offered, the history of the company and information about its empoyees. Next chapter deals with financial analysis and its indicators. This chapter includes the calculation of horizontal and vertical analysis, financial ratios, and in the last part, the total indexes. The last part focuses on assessing the economic situation of the company and suggests its probable future course of development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jitka_Herejkova 1.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_herejkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_herejkova_OP.pdfPosudek oponenta práce825,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-herejkova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce868,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.