Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorVlačiha, Vojtěch
dc.contributor.refereePavlák, Miroslav
dc.date.accepted2015-06-04
dc.date.accessioned2016-03-15T08:47:05Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:47:05Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier62364
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18537
dc.description.abstractBakalářská práce sleduje a charakterizuje oblasti nákupu a prodeje ve společnosti Seco GROUP. V první části práce popisuje základní údaje, historii a ekonomickou situaci společnosti. Další dvě části práce znázorňují nákup a prodej teoreticky dle literatury, následně prakticky v podniku. Vyhodnocení nákupu a prodeje, nalezení vhodných opatření. Závěr práce směřuje ke zhodnocení skutečností a aplikuje možná zlepšení nákupu a prodeje pro podnik.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectseco groupcs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectodběratelcs
dc.titleEfektivní nákup a prodej podnikucs
dc.title.alternativeEffective purchase and sale of businessen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis tracks and characterizes the buying and the selling at Seco GROUP. The first part describes the basic data, history and economic situation of the company. Another two chapters show the purchase and sale theoretically according to the literature, and then practically in the enterprise. Evaluation of buying and selling, finding appropriate measures.en
dc.subject.translatedseco groupen
dc.subject.translatedpurchaseen
dc.subject.translatedsaleen
dc.subject.translatedsupplieren
dc.subject.translatedcustomeren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlaciha-BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vlaciha V. - V.PDFPosudek vedoucího práce510,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vlaciha V. - O.PDFPosudek oponenta práce538,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vlaciha V. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce231,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.