Title: Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě
Other Titles: Types of conflicts and their causes in the organization
Authors: Heřmanová, Klára
Advisor: Dvořáková, Jana
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18548
Keywords: konflikt;příčiny konfliktů;řešení konfliktů;opatření
Keywords in different language: conflict;causes of conflict;conflict resolution;measure
Abstract: Účelem teoretické části je shrnout základní poznatky a přiblížit podstatu konfliktů. Zabývá se tím, co to konflikt je, jaké jsou jeho příčiny, jednotlivé typy konfliktů a jejich důsledky na pracovišti. Cílem praktické části je analýza konfliktů v konkrétní organizaci včetně příčin a možných dopadů na zvolenou organizaci, v mém případě VOŠ a SPŠE Plzeň. Analýza konfliktů je provedena pomocí anonymního dotazníkového šetření, jehož výsledek je v práci dále rozpracován do jednotlivých grafů. Ze získaných informací jsou vypracovány tři možné návrhy, které by mohly zlepšit zvládání konfliktních situací v organizaci.
Abstract in different language: A purpose of the theoretical part is to summarize basics from my research and Introduce its conflicts. In the research I explain what is a conflict, what causes conflict, types of conflicts and its effects in a work place. A purpose of the practical part is to analyze conflict in specific organizations "VOŠ a SPŠE in Pilsen and find out its cause and effect on this specific environment. This research is done by anonymous questionnaires and its results are represented by different graphs. There are three possible suggestions that could help students to cope with conflict situations in their environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hermanova_Klara.pdfPlný text práce531,68 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_hermanova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_hermanova_OP.pdfPosudek oponenta práce696,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-hermanova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce865,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.