Title: Použití Balanced Scorecard pro implementaci strategického plánu podniku
Other Titles: Use of the Balanced Scorecard for the Firm´s Strategic Plan Implementation
Authors: Šiková, Aneta
Advisor: Vacík, Emil
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18607
Keywords: balanced scorecard;strategický plán;podnikatelský plán;finanční perspektiva;zákaznická perspektiva;perspektiva interního potenciálu;perspektiva učení se a růstu;strategická mapa;procesní mapa
Keywords in different language: balanced scorecard;strategic plan;business plan;financial perspective;customer perspective;perspective of internal business processes;perspective of learning and growth;strategy map;process map
Abstract: Práce se zabývá implementací strategického plánu podniku metodou Balanced Scorecard. Na základě charakteristiky vývoje podniku a strategických východisek je stanoven podnikatelský plán a následně je navržena jeho implementace metodou BSC. V závěru je navržena optimalizace procesů tak, aby mohla být naplněna strategie.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the implementation of the firm´s strategic plan by using the method Balanced Scorecard. Based on the characteristics of the environment and strategic bases the business plan is set. Then the implementation of the firm´s plan by using BSC is proposed.At the end the crucial optimalisation of the firm´s processes is proposed so that it will be possible to realize the strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Aneta Sikova.doc.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-sikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-sikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-sikova.PDFPrůběh obhajoby práce916,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.