Title: Analýza faktorů ovlivňující poptávku cestujících po MHD v Plzni
Other Titles: Analysis of the factors influencing demand of passengers for public transport in Pilsen
Authors: Jechová, Klára
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18608
Keywords: doprava;městská hromadná doprava;trvale udržitelná doprava;poptávka;mobilita;analýza prostředí;průzkum
Keywords in different language: transport;public transport;sustainable transport;demand;mobility;research;environmental analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňující poptávku cestujících po městské hromadné dopravě v Plzni. V úvodu práce jsou vymezena teoretická východiska pro zvolenou tématiku. Další část představuje současné trendy v oblasti veřejné dopravy a směřování budoucího vývoje. Následuje stručné představení Plzeňských městských dopravních podniků a dopravní situace v Plzni a přilehlém okolí. Dále práce obsahuje analýzu makro-, mezo- a mikroprostředí. Stěžejní částí práce je průzkum názorů vybraných skupin cestujících. V závěrečné části práce jsou na základě benchmarkingu, analýzy prostředí a výsledků průzkumu navrhnuta doporučení, které by měla vést ke zvýšení kvality MHD v Plzni. Mezi těmito doporučeními je např. odstranění bariérových míst ve městě, zavedení služby car-sharing nebo vytvoření německé verze webových stránek společnosti.
Abstract in different language: This thesis is concentrating on an analysis of the factors influencing demand of passengers for public transport in Pilsen. The theoretical basis for the chosen theme is defined in the introduction. Next part of thesis introduces actual trends in public transport and its future development. After this follows an introduction of Pilsen City Transport Company and of transport situation in Pilsen and vicinity. The thesis includesthe environmental analysis too. The fundamental part is research among chosen groups of passengers. At the end of this thesis, there are some recommendations based on environmental analysis, benchmarking and research results. Among these recommendations are e.g. elimination of barrier places in the city, implementation of car-sharing or creating German version of Pilsen City Transport Company's website.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Klara_Jechova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-jechova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-jechova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-jechova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce893,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.