Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analyse and subsequent optimization of business processes
Authors: Brčák, Jan
Advisor: Januška, Martin
Referee: Mareš, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18614
Keywords: analýza procesů;formulář FMEA;Kaizen;TPM;optimalizace;štíhlá výroba
Keywords in different language: process analysis;form FMEA;Kaizen;TPM;optimization;lean manufacturing
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací vybraných podnikových procesů. Práce začíná představením společnosti a její charakteristiky a následně dochází k vysvětlení základních pojmů, další části popisují tvorbu formuláře FMEA. Následně dochází k popisu jednotlivých procesů ve firmě, které jsou pomocí FMEA analyzovány a jsou nalezeny vady a úzká místa, která jsou následně optimalizovány. V závěru práce jsou jednotlivé návrhy zhodnoceny a jsou dána doporučení, jak dále postupovat.
Abstract in different language: This thesis focuses on the analysis and subsequent optimization of selected business processes. The work begins with a company and its characteristics and consequently leads to an explanation of basic concepts, the next section describes the creation of FMEA form. Next, the description of the individual processes within the company that are using FMEA analyzed and found defects and bottlenecks, which are then optimized. In conclusion, there are various proposals are evaluated and given recommendations on how to proceed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan Brcak.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_brcak_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_brcak_OP.pdfPosudek oponenta práce491,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-brcak_DP.PDFPrůběh obhajoby práce897,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.