Název: Rozpočtové výdaje a informace veřejnosti
Autoři: Marková, Hana
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 33-36.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1871
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: veřejné finance;veřejné rozpočty;rozpočtové právo
Klíčová slova v dalším jazyce: budget law;public budgeting;public finance
Abstrakt: The largest part of the financial law is a regulation of budgets, its revenues, as well as its expenditures that deserve an attention too. Consequently a position of regulation of budgets within the financial law is a relevant point of investigation which is closely connected with an increasing role of economic relationships (in Europe as well as outside Europe) in the field of budgets and its legal regulation.
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Markova.pdf156,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.