Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJindra, Petr
dc.contributor.authorFránová, Lenka
dc.contributor.refereeŠčerba, Eduard
dc.date.accepted2015-06-24
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:05Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:05Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58744
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18740
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analýza potenciálu polních energetických plodin v oblasti rekultivace. První kapitola definuje pojem biomasa, druhá kapitola je zaměřena na povrchovou těžbu České republiky, její vliv na životní prostředí, zejména z pedologického hlediska, a možnosti rekultivace. Třetí kapitola se zabývá polními energetickými plodinami a možnostmi jejich využití v energetice, čtvrtá část stručně popisuje současnou těžbu v Plzeňském kraji a podrobněji se zabývá kaolinovým dolem v obci Kaznějov, jehož možnou rekultivaci pomocí energetických plodin řeší poslední část práce.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjectenergetické plodinycs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectkaolíncs
dc.subjectpeletycs
dc.subjectKaznějovcs
dc.titleEnergetické využití rostlin pěstovaných k rekultivacics
dc.title.alternativeUsing of plants grown for land rehabilitation in power engineeringen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis is to analyse the energy crops and possibilities of their utilization for land rehabilitation. The first chapter defines biomass as a term, the second one is aimed at the surface mining in Czech republic, its environmental impact and the reclamation options. The third chapter deals with the energy crops and their possible utilization in power engineering, the fourth part shortly provides with the surface mining in the district of Pilsen and focuses in Chinaclay mine in the town of Kaznějov. The last chapter is devoted to the project of reclamation of this mine with the energy crops.en
dc.subject.translatedbiomassen
dc.subject.translatedrenewable energy resourcesen
dc.subject.translatedreclamationen
dc.subject.translatedenergy cropsen
dc.subject.translatedcombustionen
dc.subject.translatedminingen
dc.subject.translatedpelletsen
dc.subject.translatedkaolinen
dc.subject.translatedKaznějoven
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka_Franova.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058744_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058744_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaFranova.pdfPrůběh obhajoby práce400,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.