Title: Fotovoltaické elektrárny v České republice
Other Titles: Photovoltaic Power Plants in the Czech Republic
Authors: Fictum, Tomáš
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18744
Keywords: fotovoltaické elektrárny;fotovoltaické články;fotovoltaické panely;elektřina;sluneční záření
Keywords in different language: photovoltaic power;photovoltaic cells;photovoltaic panels;electricity;solar radiation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na FVE. První část práce je zaměřena na principy a typy fotovoltaických článků. Druhá část se zabývá metodami možnosti zvýšení účinnosti FVE. Třetí část je zaměřena na návrhu FVE pro rodinný dům a analýzu čtyř lokalit pro výstavbu FVE v ČR. Ve čtvrté části práce je využívání FVE v ČR a popis některých z nich. Pátá část se zabývá legislativou a výkupními cenami v ČR. V posledním bodu bakalářské práce je zhodnocení výhod i nevýhod možného navýšení instalovaného výkonu FVE v ČR.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on photovoltaic power plants. The first part focuses on the principles and types of photovoltaic cells. The second part deals with methods the possibility of increasing the efficiency of solar panels. The third part focuses on the design of solar power for house and an analysis of four sites for the construction of photovoltaic power plants in the Czech Republic. In the fourth part is the use of photovoltaic power plants in the Czech Republic and a description of some of them. The fifth section deals with legislation and purchase prices in the country. In the last point of this thesis is to evaluate the advantages and disadvantages of a possible increase in installed capacity FVE Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fictum Tomas_2015.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062883_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062883_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062883_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.