Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaková, Lenka
dc.contributor.authorHejtmánek, Martin
dc.contributor.refereeKuchynková, Jana
dc.date.accepted2015-06-23
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:09Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:09Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-08
dc.identifier62885
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18745
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na kogenerační technologii ve spalovnách komunálního odpadu. V první části práce je provedeno obecné seznámení s problematikou kogenerace a popsán princip výroby elektrické energie a tepla. Dále je zde shrnuta legislativa ČR zabývající se energetickým využitím komunálního odpadu. V hlavní části práce je posouzena vhodnost využití kogenerace ve spalovnách odpadů z energetického, ekonomického a ekologického hlediska. V závěru práce je pak ukázánpravděpodobný vývoj energetického využití komunálního odpadu v budoucnosti.cs
dc.format63 s. (65048 znaků), 18 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectspalovnacs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectenergetické využití odpaducs
dc.subjectvliv na životní prostředícs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.titleKogenerační technologie ve spalovnách komunálních odpadůcs
dc.title.alternativeCogeneration Technologies in Municipal Wastes Incineratorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on cogeneration technology in municipal waste incinerators. The first part is a general introduction to the issue of cogeneration and described the principle of electricity and heat production. The following is a summary of Czech legislation dealing with municipal waste energy recovery. The main part evaluates the suitability of cogeneration in waste incineration plants from the energy, economic and environmental perspective. In Conclusion the bachelor thesis includes an evaluation of the appropriate use of energy from municipal waste in the future.en
dc.subject.translatedcogenerationen
dc.subject.translatedincineratoren
dc.subject.translatedmunicipal wasteen
dc.subject.translatedenergy recoveryen
dc.subject.translatedenvironmental impacten
dc.subject.translatedeconomic evaluationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Hejtmanek.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062885_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,88 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062885_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062885_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.