Title: Nakládání s obaly a obalovými odpady
Other Titles: Package and package wastes treatment
Authors: Kraus, Petr
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18749
Keywords: obaly;obalové odpady;balení;recyklace;ekodesign;materiál;třídění;využití;druhotné suroviny;plasty;bioplasty;lahev;fólie;kontejner
Keywords in different language: package;package wastes;wrap;recycling;eco-design;material;sorting;utilising;secondary raw materials;plastics;bioplastics;bottle;foil;container
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se věnuje současným trendům v obalové technice, popisuje druhy obalů a používaných materiálů, dále se zabývá způsoby využití, recyklace či odstranění obalových odpadů. V poslední části jsou návrhy pro vylepšení efektivnosti systému nakládání s obaly a obalovými odpady.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to current trends in packaging technology, it describes various types of packages and materials used. It also deals with ways of using, recycling and disposal of packaging waste. In the last part of the work there are some suggestions how to improve the efficiency of the package and package wastes treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petr Kraus.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062890_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062890_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaKraus.pdfPrůběh obhajoby práce404,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.