Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrist, Petr
dc.contributor.authorZlámal, Martin
dc.contributor.refereeBrych, Milan
dc.date.accepted2015-06-23
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:16Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:16Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-08
dc.identifier62891
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18750
dc.description.abstractV této práci je hlavním úkolem vyřešit real-time komunikaci mezi senzorickou sítí a webovou aplikací. Toho je dosaženo použitím klasické komunikace TCP a UDP. Hlavní složkou celé práce je JavaScriptový server s databází Redis, který zajišťuje výměnu informací mezi koncovými členy celé sítě. Tyto členy jsou tvořeny mikrokontroléry od společnosti STMicroelectronics, které jsou k serveru připojeny pomocí běžných síťových prvků a Ethernetu. Výsledkem práce je funkční program, jehož funkčnost byla ověřena na praktickém zapojení sítě.cs
dc.formatix s., 43 s. (72 539 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectethernetcs
dc.subjectsails.jscs
dc.subjectnode.jscs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectrediscs
dc.subjectrespcs
dc.subjecttcpcs
dc.subjectudpcs
dc.subjectwebsocketcs
dc.subjectstmicroelectronicscs
dc.titleNávrh a realizace real-time komunikace pro senzorickou síť s webovou řídicí aplikacícs
dc.title.alternativeDesign and Implementation of Real-time Communication for Sensory Network with Website Based Control Applicationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main task of this thesis is to solve the real-time communication between the sensory network and the web based application. It is achieved by using standard communications TCP and UDP. The main component of this thesis is JavaScript server with Redis database which provides exchanging of information between the end members of the network. These members are formed by microcontrollers from STMicroelectronics which are connected to the server via standard network elements and Ethernet. The result is a functional program which was verified by a practical network connection.en
dc.subject.translatedetherneten
dc.subject.translatedsails.jsen
dc.subject.translatednode.jsen
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
dc.subject.translatedredisen
dc.subject.translatedrespen
dc.subject.translatedtcpen
dc.subject.translatedudpen
dc.subject.translatedwebsocketen
dc.subject.translatedstmicroelectronicsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062891_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce370,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062891_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062891_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.