Title: Řizení světelných efektů audio signálem
Other Titles: Light effects controlled by audio signal
Authors: Sauer, Filip
Advisor: Broulím, Jan
Referee: Paločko, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18752
Keywords: frekvenční filtr;světelný efekt;barevná hudba;horní propust;dolní propust;pásmová propust;pásmová zádrž;sallen-key
Keywords in different language: frequency filter;light efect;color music;lowpass;highpass;bandpass;band stop;sallen-key
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací světelného efektu řízeného audio signálem, nazývaného barevná hudba. Shrnuje potřebné informace pro realizaci, jako jsou například možnosti realizace a vlastnosti frekvenčních filtrů. Na základě těchto informací jsou vybrány Sallen-Key filtry a zapojení navrženo a realizováno. Práce je podpořena simulacemi filtrů a měřením na reálné aplikaci.
Abstract in different language: This bachelor work describes the design and the realization of lighting effects-driven audio signal, called color music. information needed for realization is summarized, possible ways of the realization and properties of frequency filters. Sallen-Key filters are chosen and designed according to the requirements of the application. It is supported by simulations and measurements of filters on a real application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce9,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062894_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062894_oponent.pdfPosudek oponenta práce428,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaSauer.pdfPrůběh obhajoby práce356,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.