Title: Separace plastových materiálů s využitím free-fall elektrostatického separátoru
Other Titles: Separation of plastic material by using the free-fall electrostatic separator
Authors: Brabec, Jan
Advisor: Kacerovský, Jan
Referee: Polcar, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18754
Keywords: elektrická separace;triboelektrický efekt;free-fall separátor;měření;účinnost;plastové částice;směsi plastových částic
Keywords in different language: electrical separation;triboelectric effect;free-fall separator;measurement;effectiveness;plasic particles;mix of plasic particles
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti separace plastů s využitím free-fall separátoru. Pro účely této práce bylo využito experimentálního zařízení. Ověření vychylování jednotlivých plastů a posouzení možností při separaci dvousložkových směsí vybraných plastů v jejich různých kombinacích navazuje na předešlé práce na tomto separátoru.
Abstract in different language: Submetted thesis is focused on plastic of separation using a free-fall separator. For the purpose of this thesis the experimental equipment was used. The verification of the deflection of particular plastic particles and assessment of possibilities during separation of twocomponent mixtures of chosen plasts in their various combinations builds on previous thesis in this separator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Brabec-Jan-2015.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062897_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062897_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaBrabec.pdfPrůběh obhajoby práce432,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.