Title: Technologie pro energetické využití odpadů
Other Titles: Technologies for power waste utilization
Authors: Timofiejev, Tomáš
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Mužík, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18755
Keywords: spalování;zplyňování;výroba paliv;ekopaliva;biopaliva;spalovny;zevo.
Keywords in different language: combuscion;gassification;production of fuels;ecofuels;biofuels;incinerators;zevo.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je objasnění oblasti energetického využití odpadů. V První části jsou popsány technologie pro energetické využití odpadů. Dále je zde uvedeno rozdělení zařízení využívajících odpadů pro energetické využití a popis jejich funkce. V závěru této práce je uveden možný budoucí vývoj v této oblasti.
Abstract in different language: The aim of this bachelor work is to clarify the are of energy utilization of waste. The first part describes the technologies of energy utilization of waste. Next there is described a distribution of devices used to utilize the waste and the principle how they work. The final part shows possible future development of these technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka-8.6.2015 konecna elektronicky.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062898_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,44 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062898_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062898_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.