Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHruška, Karel
dc.contributor.authorBlohmann, Miroslav
dc.contributor.refereeSvětlík, Pavel
dc.date.accepted2015-06-05
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:23Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:23Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-07
dc.identifier58374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18760
dc.description.abstractStroj s permanentními magnety a spínaným tokem Předkládaná diplomová práce se zabývá strojem s permanentními magnety a spínaným tokem. V první části práce je provedeno shrnutí konstrukčních uspořádání strojů se spínaným tokem a permanentními magnety. Hlavním úkolem práce je vytvoření numerického modelu pomocí programu Agros2D a porovnání výsledků získaných ze simulací s výsledky získanými pomocí měření na reálném stroji. Stroj je měřen v motorickém i generátorickém režimu. Součástí práce jsou i výkresy, podle kterých byl stroj vyroben a 3D model stroje.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreluktanční motorcs
dc.subjectnumerický modelcs
dc.subjectpermanentní magnetycs
dc.subjectspínaný tokcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectfspm strojcs
dc.titleStroj s permanentními magnety a spínaným tokemcs
dc.title.alternativeFlux-Switched Permanent Magnet Machineen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedFlux-switched motor with permanent magnets The submitted thesis is focused on the Flux-switched motor with permanent magnets. First chapter is an overview of structures Flux-switched motors with permanent magnets. The main task of the work is the creation of numerical model with a computer program Agros2D and comparison of the model to the results of measurements of the real experimental machine. The real machine is measured as a motor and a generator. The work also contains technical drawings of the machine and 3D model.en
dc.subject.translatedreluctance motoren
dc.subject.translatednumerical modelen
dc.subject.translatedpermanent magnetsen
dc.subject.translatedswitched fluxen
dc.subject.translatedstepper motoren
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedfspm machineen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Miroslav_Blohmann.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058374_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058374_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058374_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce240,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.