Title: Vliv termooxidačního stárnutí polyanilinu na jeho dielektrické vlastnosti
Other Titles: Effect of thermo-oxidative ageing on dielectric properties of polyaniline
Authors: Boček, Václav
Advisor: Vik, Robert
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18761
Keywords: polyanilin;mezifázová polymerace;oxidační polymerace;permitivita;spektroskopie;mikroskopie;ftir;pani - eb
Keywords in different language: polyaniline;interfacial polymerization;oxidative polymerization;permittivity;spectroscopy;microscopy;ftir;pani - base
Abstract: Předmětem této diplomové práce je zkoumání vlivu termooxidačního stárnutí na dielektrické vlastnosti polyanilinové báze. Pro pochopení chování polyanilinové báze během stárnutí je nezbytné pochopení mechanismů, ke kterým při stárnutí dochází. Stárnutí polyanilinové báze bylo zkoumáno mikroskopií, UV-VIS a FTIR spektroskopií a dielektrickou spektroskopií. U dielektrické spektroskopie byly zkoumány dielektrické vlastnosti při různých teplotách měření, kde se zjistil vliv stárnutí na dielektrické vlastnosti.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to research effect of thermo-oxidative ageing on dielectric properties of polyaniline. For understanding the behavior of polyaniline base during ageing is essential to understand of the mechanisms which occur during ageing. Ageing of polyaniline base was examined by microscopy, UV-VIS and FTIR spectroscopy and dielectric spectroscopy. By the dielectric spectroscopy were examined dielectric properties at various temperatures measurements, where was detected effect of ageing on the dielectric properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bocek_Vaclav_DP.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058377_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce433,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058377_oponent.pdfPosudek oponenta práce437,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058377_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce229,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.