Title: Prototypování aplikací v prostředí Matlab-Simulink
Other Titles: Rapid prototyping in Matlab-Simulink environment
Authors: Píchová, Jitka
Advisor: Talla, Jakub
Referee: Blahník, Vojtěch
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18762
Keywords: stejnosměrný motor s permanentními magnety;v-model;verifikace a validace;regulace a řízení;model in loop;software in loop;procesor in loop;hardware in loop
Keywords in different language: DC motor with permanent magnets;v-model;verification and validation;regulation and controlling;model in loop;software in loop;procesor in loop;hardware in loop
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku prototypování aplikací reálného času pro embedded systémy v prostředí MATLAB Simulink. První část této práce je věnována historii MATLABu a současnému stavu oboru. Dále se práce zabývá popisem metodiky vývoje SW a stručným popisem metod X In the Loop pro řízení stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Praktická část je věnovaná návrhu modelu pro řízení tohoto motoru a implementaci metod MIL, SIL, PIL a HIL. Pro metodu PIL a HIL je využit vývojový kit eZdsp F2812 s mikrokontrolérem z rodiny C2000 - TMS320F2812 od firmy Texas Instruments.
Abstract in different language: The master thesis is focused on rapid prototyping of real-time applications for embedded systems in MATLAB-Simulink. The first part of the thesis deals with history of MATLAB and presents the actual state of this field. There is a description of SW development methods and a brief description of X In the Loop methods used for control of DC motor with permanent magnets. The practical part is aimed to describe model based design for control of this motor and to implement MIL, SIL, PIL and HIL methods. HIL and PIL methods are implemented on development kit eZdsp F2812 with microcontroller C2000 - TMS320F2812 by Texas Instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pichova_Jitka_2015.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058386_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058386_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058386_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.