Title: Synchronní a asynchronní pohony s optimalizací polohy
Other Titles: Synchronnous and Asynchronnous Drives with optimization of a Position
Authors: Zoubek, Roman
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18763
Keywords: synchronní stroj;asynchronní stroj;stejnosměrný stroj;čidla;řízení polohy;dopravníkové pasy;simulace
Keywords in different language: synchronous machines;induction machines;dc machines;sensors;position control;conveyor belts;simulation
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na simulace jevů, pro pásové dopravníky používané ve výrobních halách. Srovnání simulací, vyhodnocení jejich správnosti a navržení jiného řešení. Dále zkouška pro názornost, jako praktické zkouška.
Abstract in different language: This thesis is focused on the simulation of phenomena for belt conveyors used in the production halls. Compared simulations, evaluate their accuracy and propose other solutions. Further test for clarity, as a practical test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman Zoubek Diplomova prace.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058389_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058389_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058389_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.