Title: Mikrokogenerační jednotka v aplikaci pro rodinný dům nebo menší objekt komerčního typu
Other Titles: Micro-cogeneration for family house or smaller commercial object
Authors: Mlynářík, Martin
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18766
Keywords: mikrokogenerace;kogenerace;technologické procesy;motor;mikrokogenerační jednotka
Keywords in different language: microcogeneration;cogeneration;technological processes;engine;micto-chp unit
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá mikrokogeneračními jednotkami pro aplikaci v rodinném domě nebo menším objektu komerčního typu. Tyto jednotky jsou v dnešní domě velice populární, jelikož mimo běžného vytápění a ohřevu vody vyrábějí také elektřinu. Elektřinu je možno hned spotřebovat, nebo ji odprodat do distribuční sítě za cenu, která je dána dle velikosti jednotky a doby v roce po kterou je využívána. V první část práce je zaměřena na typy mikrokogeneračních jednotek. Na trhu je celé spektrum různých typů, které jsou odlišné především ve výkonu a typu paliva, ale také v principu získávání elektrické energie. Proto jsem se rozhodl typy jednotek popsat a uvést jaké má zákazník možnosti. Další části mé práce se zabývám návrhem jednotky pro konkrétní objekt. Pro výběr vhodné jednotky je důležité znát jaká je v domě spotřeba energie pro vytápění a ohřev vody a jaká je spotřeba elektrické energie.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the micro-cogeneration units for application in a family house or a small object of commercial type. These units are nowadays very popular since besides of regular heating the buildings and warming water, furthermore, produce the electricity. The electricity can be consumed directly or is it sold into the distributional grid for the price that is determined by the size of the unit and the time of the year for which it is used. The first part is focused on the types of micro-cogeneration units. On the market is a wide spectrum of different types which are dissimilar primarily in the performance and fuel type, moreover, also in the principle of electrical power. Therefore, the types of units are descibed and it is said what options the customer has. Another part of my work is dealt with the design of the unit for a particular object. For selecting an appropriate unit it is important to know what the energy consumption of heating and warming water is in the house and what the power consumption is.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrokogeneracni jednotka v aplikaci pro rodinny dum nebo mensi objekt komercniho typu_MArtin Mlynarik.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058729_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058729_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058729_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.