Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháčová, Lucie
dc.contributor.authorHořký, Lukáš
dc.contributor.refereeMertlová, Jiřina
dc.date.accepted2015-06-05
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:28Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:28Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-04
dc.identifier62526
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18768
dc.description.abstractDiplomová práce je analýzou provozu velké fotovoltaické elektrárny se zaměřením zejména na vyšetření napěťových a proudových poměrů v transformačním obvodu elektrárny. Základním nástrojem pro vyřešení úkolů zadání je matematický model, který byl sestaven pro všechny významné prvky elektrárny. Model byl dále využit pro simulaci napěťových a proudových poměrů při jednotlivých výkonových úrovních výroby. V práci jsou takto stanoveny nabíjecí proudy a dodávka činného a jalového výkonu při různých výkonových úrovních výroby v elektrárně. Zvláštní pozornost je věnována účiníku dodávaného výkonu a změnám jeho charakteru. V práci jsou stanoveny potřebné kompenzační výkony a navrženo technické řešení kompenzace pro dosažení požadovaných účiníků. Závěrečná část je věnována účinnosti přeměny energie v elektrárně a možnostem jejího zvýšení.cs
dc.format69 s. (82 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectkompenzacecs
dc.subjectnabíjecí proudcs
dc.subjectvýkon elektrárnycs
dc.titleAnalýza provozu velké fotovoltaické elektrárny s výkonem větším než 1 MWcs
dc.title.alternativeOperation analysis of photovoltaic power plant with power greater than 1 MWen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master theses presents the analysis of the big photovoltaic power plant with focus to analyze the current and voltage situation in the transformation circuit of the plant. As the basic tool for solving of the given tasks was chosen the mathematical model of all important electrical parts of the power plant. This model was used for simulation of currents and voltages in the power plant circuit. There are also determined the charging currents and supply of active and reactive power at changing levels of the photovoltaic power as well. Special focus was given at parameters of the output power and their changes. In the thesis are calculated the necessary compensation powers and is proposed the compensation of the power factor. Final part describes the efficiency of energy transformation and possibilities of its optimization.en
dc.subject.translatedphotovoltaic power planten
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedpower factoren
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedcharging currenten
dc.subject.translatedpower of power planten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_horky_fin.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062526_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062526_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062526_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.