Title: Dielektrická absorpce a její aplikace v diagnostice elektrických zařízení
Other Titles: Dielectric absorption and its application in the diagnosis of electrical equipment
Authors: Martinovský, Miloš
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18771
Keywords: dielektrikum;izolant;elektrická vodivost;dielektrické ztráty;ztrátový činitel;ztrátový výkon;měrné dielektrické ztráty;polarizace dielektrika;deformační polarizace;relaxační polarizace;migrační polarizace;dielektrická absorpce;nabíjecí proud;dobíjecí proud;vodivostní proud;absorpční proud;vnitřní rezistivita;vnitřní odpor;polarizační index.
Keywords in different language: dielectric insulator;electrical conductivity;dielectric loss;loss factor;power loss density;dielectric loss;dielectric polarization;deformation polarization;relaxation polarization;migration polarization;dielectric absorption;charge current;recharge current;leakage current;absorption current;resistivity;internal resistance;polarization index.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na popsání jevu dielektrické absorpce a možnosti využití dějů odehrávajících se ve vnějších obvodech dielektrika pro účely diagnostiky elektrických zařízení. Zabývá se vlastnostmi elektroizolačních materiálů, zejména elektrickou vodivostí a dielektrickými ztrátami a popisuje polarizační procesy probíhající v dielektriku po jeho vložení do vnějšího elektrického pole. V práci jsou uvedeny diagnostické metody pro posouzení a porovnání izolačního stavu dielektrika a na závěr je provedena analýza naměřených hodnot.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on describing the phenomenon of dielectric absorption and possible use of processes taking place in the outer circuits of dielectrics for diagnostics of electrical equipment. It deals with the properties of electrical insulating materials, especially electrical conductivity, dielectric losses and polarization. Describes the processes occurring in the dielectric when it is inserted into the external electric field. The thesis presents diagnostic methods for assessing and comparing the insulating dielectric condition and at the conclusion is an analysis of the measured values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinovsky_DP_150506.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062529_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062529_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062529_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce288,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.