Title: Elektromagnetický návrh a FEM analýza trakčního asynchronního stroje
Other Titles: Electromagnetic design and FEM analysis of traction induction machine
Authors: Limburský, Jan
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18772
Keywords: asynchronní stroj;fem analýza;analytický návrh;oteplení;femm;cad
Keywords in different language: induction machine;fem analysis;analytical design;warming;cad;femm
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na základní analytický návrh trakčního uzavřeného asynchronního stroje a ověření analytického návrhu metodou konečných prvků v software FEMM. Součástí práce je též úvaha nad použitím klece nakrátko se zešikmenými drážkami a příčný řez stroje v CAD software.
Abstract in different language: This master theses is focused on the basic analytical design of the traction induction machine and design verification using finite element method (FEMM software). Part of the work is also an effect on the use of skewed rotor and CAD model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka final.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062532_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062532_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062532_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.