Title: Návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Other Titles: Design of the Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Authors: Tobrman, Marek
Advisor: Červený, Josef
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18774
Keywords: návrh;asynchronní motor;kružnicový diagram
Keywords in different language: project;induction motor;circular diagram.
Abstract: Tato diplomová práce řeší v první části elektromagnetický návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko s danými parametry: P 120kW, 2p=4, U 400V, tvar IM 1001 a provedení IP 44. V druhé části se věnuje kružnicovému diagramu a momentové charakteristice. Třetí část představuje orientační výpočet oteplení aktivních částí statoru. Ve čtvrté části práce je schématický podélný a příčný řez strojem.
Abstract in different language: The first part of the M.A. thesis deals with an electromagnetic draft of an asynchronous motor with a short anchor within given parameters: power 120 kW, 2p = 4, voltage 400 V, type of construction IM 1001 and protection type IP 44. The second part of the thesis concerns a circle diagram and moments characterization. The third part presents an indicative computation of the heating of active parts of a stator. The fourth part of the thesis contains a schematic longitudinal and crosswise section representation of the engine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP1.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062535_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062535_oponent.pdfPosudek oponenta práce275,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062535_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.