Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMertlová, Jiřina
dc.contributor.authorBudař, Petr
dc.contributor.refereeNoháčová, Lucie
dc.date.accepted2015-06-05
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:33Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:33Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-07
dc.identifier62542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18777
dc.description.abstractV předkládané diplomové práci se zabývám popisem transformátoru s regulací fáze a jeho fungováním. Zpracoval jsem jeho využití v přenosové soustavě pro regulaci přetoků činného výkonu a jeho vliv na přenosové soustavy jednotlivých států UCTE. Vyhodnotil jsem, jaké jsou možnosti předcházení poruchy typu "Blackout" s pomocí transformátorů s příčnou regulací fáze. Provedeno je i simulace vlivu modelu transformátoru s regulací fáze na modelu přenosové soustavy. Zabýval jsem se taktéž poruchou typu "Blackout" její historií nejen v Evropě a jejím průběhem. Vyhotovil jsem i krátké pojednání o sociálním dopadu této poruchy na společnost.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectpstcs
dc.subjectregulace fázecs
dc.subjectblackoutcs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectuctecs
dc.titleOmezení rizik vzniku poruchy typu "Blackout" použitím transformátorů s příčnou regulací fázecs
dc.title.alternativeLimitation of the risk emergence the Fault type"Blackout" with Application phase shifting Transformatorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my thesis I describe the phase shift transformer and its function. I worked up its utilization in the transmission system for the regulation of the active power overflows and its influence on the transmission systems of the individual states of the Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE). I evaluated possibilities how to prevent power blackout with the help of the phase shift transformer. I also performed a simulation of the influence of the phase shift transformer model on the transmission system model. As well I described power blackout and its history not only in Europe and its development. Shortly I also dealt about the social impact of this power failure on the society.en
dc.subject.translatedtransformeren
dc.subject.translatedpsten
dc.subject.translatedphase shiftingen
dc.subject.translatedblackouten
dc.subject.translatedtransmission systemen
dc.subject.translateducteen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petr Budar.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062542_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062542_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062542_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.