Title: Opatření ke splnění emisních limitů SO2 na ETI 2
Other Titles: Measures to fulfillment of SO2 emission limits in ETI 2
Authors: Doležal, Pavel
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18778
Keywords: kotel;oxid siřičitý;odsiřování;emise;aditivum;kyselina adipová;dávkování
Keywords in different language: boiler;sulphur oxid;desulphurisation;emission;additives;adipic acid;dosage
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje způsob odsíření v elektrárně Tisová, analyzuje systém odsiřování spalin a zaměřuje se na vliv dávkování aditiva, kyseliny adipové, do odsiřovacího procesu pro dosažení vyšší účinnosti odsíření a tím snížení emisí SO2.
Abstract in different language: The master's thesis describes a desulphurisation process in the power plant Tisová. The thesis analyses a flue gas desulphurisation system and focuses on the effect of adding different doses of adipic acid as an additive into the desulphurisation process to achieve higher desulphurisation efficiency and consequently to reduce SO2 emissions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dolezal_E13N003K.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062543_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062543_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062543_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.