Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháč, Karel
dc.contributor.authorMertl, Miroslav
dc.contributor.refereeDvorský, Emil
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:33Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:33Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-05
dc.identifier62544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18779
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá generální opravou turboalternátoru 57 MW v elektrárně Tisová, která byla provedena na přelomu let 2013 a 2014. V první kapitole jsou popsány základní principy metod používaných pro diagnostiku turbogenerátorů, dále je v kapitole popsán princip opravy alternátoru spočívající v převinutí statoru za použití původních tyčí. Druhá kapitola se zabývá instalací nového systému měření posuvů a chvění turboalternátoru 57 MW provedené v rámci generální opravy stroje. Třetí kapitola popisuje instalované elektrické ochrany bloku TG3, včetně jejich sekundárních a primárních zkoušek před uvedením stroje do provozu a zabývá se návrhem jejich inovace. V poslední kapitole je popsána a zhodnocena provedená oprava stroje a vhodnost zvolené opravy s ohledem na další provoz generátoru.cs
dc.format90 s. (116 030 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62544-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectturboalternátorcs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectstatorcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectopravacs
dc.subjectprovozcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectizolacecs
dc.subjectměřenícs
dc.titleOprava turboalternátoru 57 MW v ETIcs
dc.title.alternativeRepair of turbogenerator 57 MW in ETIen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master's thesis describes complete repair of turbo-alternator 57 MW in the Tisová thermal power plant, which took place at the turn of the year 2013 and 2014. The first chapter describes the basic principles of methods which have been used for turbogenerators diagnostics and the principle of alternator repair which was made by stator rewinding by using the original bars. The second chapter deals with new displacement and vibration measuring system installation of 57 MW turbo-alternator, which have been implemented within the complete machine repair. The third chapter describes the installed TG3 block electrical protections including secondary and primary testing before implementing the machine into operations and finally deals with the plan of their possible future innovation. The last chapter describes and evaluates the performed repair of the machine and the suitability of the repair considering the further generator operation.en
dc.subject.translatedturbo-alternatoren
dc.subject.translatedgeneratoren
dc.subject.translatedstatoren
dc.subject.translatedrotoren
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedrepairen
dc.subject.translatedoperationen
dc.subject.translatedwindingen
dc.subject.translatedinsulationen
dc.subject.translatedmeasurementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2015_MERTL_E13N0009K.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062544_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.