Title: Rizika obnovy vlastní spotřeby elektrárny po poruše typu blackout
Other Titles: Risks of the power station self-consumption recovery after blackout
Authors: Pečený, Jiří
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Noháč, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18781
Keywords: vlastní spotřeba elektrárny;obnova napájení;blackstart;simulace;přetížení sítě
Keywords in different language: power station self-consumption;restoration of power supply;blackstart;simulation;network failure by overload
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku identifikaci rizik opětovného výpadku přenosové sítě při najíždění vlastní spotřeby elektrárny po výpadku sítě přetížením. Vzhledem k současnému mnohdy živelnému rozvoji OZE bez odpovídajícího rozvoje přenosových a distribučních sítí značně vzrůstá riziko masivního výpadku energetické sítě. Zároveň s tím je mnohdy problematické vyčlenit část energetické soustavy pro provádění testů a měření přechodových jevů tak, aby bylo možné zpřesnit a ověřit připravené provozní plány jednotlivých elektráren. Určitým rozumným východiskem z této situace je použití počítačové simulace. Pomocí těchto simulací byly v této diplomové práci ověřeny provozní plány pro spuštění elektrárny Orlík tzv. ze tmy.
Abstract in different language: This diploma work deals with the risks of recovery of the self-consumption of the power station after a blackout. Given the current development of renewable energy, often without adequate development of transmission and distribution networks, greatly increases the risk of massive power grid failure. At the same time, it is often difficult to allocate a portion of the energy system for testing and measuring processes. A reasonable way get out of this situation is to use computer simulations. This thesis discusses the use of these simulations to validate operational plans to start power plant Orlik "out of darkness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jiri_Peceny.pdfPlný text práce9,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062549_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062549_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062549_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.