Title: Účinnost odsíření provozu fluidního kotle FK12 v ETI 1
Other Titles: Efficiency of desulphurization of fluidized-bed boiler FK 12 operation in ETI 1
Authors: Sluka, Vít
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18784
Keywords: hrubozrnný vápenec;kusový vápenec;jemnozrnný vápenec;odsíření;fluidní kotel;fluidní spalování;fluidizace;úletový popel;ložový popel;produkt odsíření;dávkování vápence;nezreagovaný vápenec;nezkalcinovaný vápenec
Keywords in different language: coarse-grained limestone;particulate limestone;fine-grained limestone;desulphurization;fluid boiler;fluid combustion;fluidization;fly-ash;bottom ash;desulphurization product;dosing of limestone;non-reacted limestone;non-calcined limestone
Abstract: Předmětem diplomové práce je účinnost odsíření FK12 hrubozrnným vápencem. Dále systém dopravy a dávkování hrubozrnného vápence do kotle. Práce také zahrnuje popis a účinnost odsíření jemnozrnným vápencem. Hodnoty, se kterými se pracovalo, byly získány během zkoušek určených pro tento účel. Tyto dva typy odsíření jsou následně porovnány jak v účinnosti odsíření, tak i z hlediska ekonomie provozu. Dále je v práci zahrnut základní popis ETI 1 se zaměřením na fluidní kotel FK12, především pak na vápencové hospodářství.
Abstract in different language: The subject of my thesis is efficiency of desulphurization FK12 with help of coarse-grained limestone. The thesis deals also with system of transport and dosing of coarse-grained limestone into boilers. The thesis includes also description and efficiency of desulphurization with help of fine-grained limestone. The thesis deals with values which were discovered during tests for this purpose. These two types of desulphurization were compared in efficiency of desulphurization and in terms of operation economy. Basic description of ETI 1 focusing on fluid boiler FK12 and limestone economy are also discussed in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vit Sluka E13N0029K.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062553_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062553_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062553_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce305,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.