Title: Analýza efektivních způsobů snížení spotřeby energie v pasivním domě
Other Titles: Analysis of effective ways of power consumption reducing in passive house
Authors: Říha, Petr
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18788
Keywords: pasivní dům;tepelné čerpadlo;neprůvzdušnost;nízkoenergetické budova
Keywords in different language: passive house;heat pumps;airtightness;low-energy building
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku energeticky pasivních domů a jejich návrh v programu PHPP z pohledu spotřeby energie. Dále je v práci provedena analýza vlivu změny technologického vybavení a parametrů domu na celkovou roční spotřebu energie modelového pasivního domu použitím programu PHPP. Z výsledku práce je zřetelně vidět, že největšího snížení celkové potřeby tepla pro vytápění dosáhneme použitím kvalitních izolačních materiálů a větrací jednotky s co nejvyšší účinností rekuperace tepla.
Abstract in different language: The master thesis presents passive houses and method of design by PHPP software in terms of energy consumption. This thesis also analyses impact of changes of house parameters to the total annual energy consumption using PHPP software. The result clearly shows that the largest reduction of total heating demand is achieved by using high quality insulation materials and ventilation unit with the highest efficiency of heat recovery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Riha_2015.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062663_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062663_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062663_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.