Title: Analýza trhu s elektřinou v ČR
Other Titles: Analysis of the electricity market in the Czech republic
Authors: Gabriel, Jindřich
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18789
Keywords: pxe;ote;erú;base load;peak load;offpeak load;nacenění;dodavatel;koncový zákazník;produkt
Keywords in different language: pxe;ote;eru;base load;peak load;offpeak load;pricing;trader;final buyer;product
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je ukázat, jak obchodník s elektřinou tvoří nabídku za dodávku pro koncového zákazníka. K nacenění spotřeby elektrické energie je použit speciální optimalizační program a reálné hodnoty z české a německé energetické burzy. Pro přehlednost této práce jsou v prvních dvou kapitolách vysvětleny základní pojmy, jako je burza, liberalizace, obchodník či koncový zákazník Ty jsou nezbytné pro zpracování posledních dvou kapitol, ve kterých je provedeno nacenění diagramů spotřeby reálných odběratelů a nastíněna budoucnost energetiky. Klíčová slova
Abstract in different language: The main point of this thesis is showing how the electric trader creates an offer of electric supply for final buyer. For pricing of power consumption is used special optimization program and real values from the Czech and German stock Exchange. For lucidity of this thesis are explained important terms in the first two chapters, like stock exchange, the liberalization of energy market, a trader and final buyer. These points are most important for making last two chapters. These are focused on pricing of diagram of power consumption of real consumer and adumbrate possible of energy future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Analyza trhu s elektrinou v Ceske republice_Gabriel.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062664_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.