Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřičková, Jana
dc.contributor.authorMěkuta, Marek
dc.contributor.refereePiterka, Luboš
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:41Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:41Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-06
dc.identifier62666
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18791
dc.description.abstractObsah této diplomové práce je zaměřen na ukládání vyhořelého jaderného paliva do úložných obalových souborů, které budou ukládány do hlubinných úložišť. V diplomové práci je popsán úložný obalový soubor, hlubinné úložiště, neutronová aktivační analýza, která slouží k výpočtu změn prvků vlivem radioaktivních reakcí. Konstrukce modelu a samotný výpočet je prováděn ve výpočetním skriptu Serpent. V závěru práce budou zhodnoceny získané výsledky z výpočtů.cs
dc.format78 s. (90 478 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúložný obalový souborcs
dc.subjecthlubinné úložištěcs
dc.subjectserpentcs
dc.subjectneutronová aktivační analýza.cs
dc.titleDegradace absorpčního materiálu vestavby ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného palivacs
dc.title.alternativeDegradation of absorbent material built storage cask for deep disposal of spent nuclear fuelen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this diploma thesis is focused on the storage of spent nuclear fuel into storage overpack, which will be stored in deep geological repositories. In this thesis is described storage cask, deep repositury, neutron activation analysis, which is used to calculate the chase due to radioactive elements reactions. Construction of the model and the calculation itself is taken place in computational script Serpent. The conclusion will be evaluated results obtained from the calculations.en
dc.subject.translatedfinal disposal casken
dc.subject.translateddeep geological repositoriesen
dc.subject.translatedserpenten
dc.subject.translatedneutron activation analysis.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mekuta.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062666_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.