Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLaurenc, Jiří
dc.contributor.authorDyk, Vítězslav
dc.contributor.refereeMüllerová, Eva
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:42Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:42Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-07
dc.identifier62668
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18793
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetické emise vysokonapěťových zařízení. Text práce je rozdělen do čtyř částí a závěru. V úvodu práce jsem se soustředil na sumarizaci a popis jednotlivých rušivých vlivů způsobovaných vysokonapěťovými zařízeními. Na úvodní část jsem navázal dalším teoretickým blokem, který popisuje způsoby měření těchto jevů pomocí antén, což byla zároveň i hlavní měřící metodika této práce. Druhá polovina práce pak přináší popis a vlastnosti použitých prvků, měřících metod a resumé jejich výsledků. Měřícími metodami byla již zmiňovaná měření pomocí antén, která jsem navíc rozšířil o měření částečných výbojů. Do závěru jsem zanesl zhodnocení výsledků a celkový náhled na přínos práce.cs
dc.format73 s. (78 659 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkorónacs
dc.subjectanténacs
dc.subjectvodičcs
dc.subjectšumcs
dc.subjectvysoké napětícs
dc.subjectvysokofrekvenčnícs
dc.subjectčástečný výbojcs
dc.subjectgradientcs
dc.subjectelektromagnetické polecs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectprostředícs
dc.subjectrušenícs
dc.subjectměřicí přijímačcs
dc.titleElektromagnetické emise vysokonapěťových zařízenícs
dc.title.alternativeElectromagnetic emission of high-voltage equipmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on electromagnetic emissions of high-voltage equipment. The text of thesis is divided into four parts and conclusion. I focused on summarizing and description of the particular interference influences of high-voltage equipment at the beginning. On the introductory part, I have developed with other theoretical bloc, which describes methods for measuring of these phenomena through the antenna, which is also the main measurement methodology of this work. The second half of the work brings the description and characteristics of the elements used for measurement, measurement methods and resume of their results. Measurement methods were already mentioned measurement using antennas that I additionally expanded about a measurement of partial discharges. In conclusion, I enter the evaluation of results and overall outlook on the contribution of the work.en
dc.subject.translatedcoronaen
dc.subject.translatedantennaen
dc.subject.translatedcableen
dc.subject.translatednoiseen
dc.subject.translatedhigh voltageen
dc.subject.translatedhigh frequencyen
dc.subject.translatedpartial dischargeen
dc.subject.translatedgradienten
dc.subject.translatedelectromagnetic fielden
dc.subject.translatedpower lineen
dc.subject.translatedvoltageen
dc.subject.translatedsurroundingsen
dc.subject.translatedinterferenceen
dc.subject.translatedmeasuring receiveren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitezslav_Dyk_DP2015.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062668_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce273,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.