Title: Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie
Other Titles: Model of the microturbe for electric and heat production
Authors: Šíp, Radek
Advisor: Dvorský, Emil
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18796
Keywords: mikroturbína;swing;model;plynová turbína;hmotnostní průtok
Keywords in different language: microturbine;swing;model;gas turbine;mass flow
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se mikroturbíny a jejího modelování. První část práce obsahuje teoretický popis mikroturbíny. Jsou zde popsány konstrukce, princip, využití a vlastnosti mikroturbíny. Druhá část práce obsahuje matematický popis mikroturbíny. Tato část obsahuje zejména matematický popis plynové turbíny. Ve třetí části práce je popsán postup při tvorbě a funkce modelu mikroturbíny. Tento model byl vytvořen v programu SWING. Vytvořený model klade důraz na simulaci mikroturbíny z hlediska přeměny energie obsažené v palivu na elektrickou energii.
Abstract in different language: The thesis is focused on issue of a microturbine and its modeling. The first part contains a theoretical description of the microturbine. There are describe construction, principle, usage and characteristics of the microurbine. The second part contains a mathematical description of the microturbine. This part contains particularly the mathematical description of a gas turbine. The third part contains a procedure of a creation of a model of the microturbine. This model was created in SWING. This model emphasizes the simulation of the microturbine in terms of conversion the energy of the fuel into electrical energy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP -Radek_Sip.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062671_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062671_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062671_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce240,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.