Title: Možnosti použití indukčního ohřevu při ohřevu nanočástic
Other Titles: Opportunities for using electromagnetic induction for heating of nano-particles
Authors: Holá, Michaela
Advisor: Rot, David
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18799
Keywords: vlnění;proudění;sálání;indukční teplo;Maxwellovy rovnice;poyntingův zářivý vektor;hloubka vniku;nanočástice;ansys
Keywords in different language: waves;convection;radiation;heat induction;Maxwell´s equations;poynting vector;the penetration depth;nanoparticles;ansys
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá indukčním ohřev nanočástic. První část je zaměřena na sdílení tepla a teorii indukčního ohřevu. Druhá část je zaměřena na nanotechnologii a porovnání ztrát při indukčním ohřevu nanočástic. Ztráty jsou porovnávány při změně frekvence a výšky vsázky pomocí simulačního programu ANSYS.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with inductive heating of nanoparticles. First part is focused on the theory of heat and induction heating. Second part is focused on nanotechnology and compare losses during induction heating of nanoparticles. Losses are compared when changing the frequency and height of the charge simulation using ANSYS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela_Hola-Moznosti_pouziti_indukcniho_ohrevu_pri_ohrevu_nanocastic.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062674_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062674_oponent.pdfPosudek oponenta práce451,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062674_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce273,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.