Title: Možnosti použití indukčního ohřevu při ohřevu nanočástic v roztocích
Other Titles: Opportunities for using induction heating for heating of nano-particles dispersed in liquids
Authors: Netušil, Michal
Advisor: Rot, David
Referee: Jiřinec, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18800
Keywords: indukční ohřev;Joulovo ztráty;Poyntingův vektor;podélné elektromagnetické pole;příčné elektromagnetické pole;hloubka vniku;ansys
Keywords in different language: induction heating;Joule losses;Poynting vector;longitudinal magnetic flux;transverse magnetic flux;depth of penetration;ansys
Abstract: Předkládaná diplomová práce porovnává indukční ohřev nanočástic v podélném elektromagnetickém poli a příčném elektromagnetickém poli. Porovnání probíhá na základě vypočtených Joulových ztrát ve vsázce v závislosti na použité frekvenci a relativní permeabilitě materiálu pomocí simulačního programu ANSYS, verze 14.5
Abstract in different language: The presented master thesis compares induction heating of nanoparticles in the longitudinal magnetic flux and transverse magnetic flux. The comparison is based on the calculated Joule losses in the charge depending on the frequency and relative permeability of the material by means of a simulation program ANSYS Version 14.5
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Netusil.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062675_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062675_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062675_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.