Title: Reprodukovatelnost výsledků při měření průrazného napětí izolačního média
Other Titles: Reproducibility of measurements of insulating medium breakdown voltage
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18806
Keywords: atmosférický impuls;rázový impuls;rázový generátor;impulzní generátor;Marxův generátor;impuls 1;2/50;měření;ČSN EN 60060-1;jiskřiště;statistické vyhodnocení
Keywords in different language: atmospheric impulse;lightning impulse;surge generator;impulse generator;Marx generator;impulse 1;2/50 impuls;measurement;ČSN EN 60060-1;spark-gap;statistical evaluation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na opakované měření průrazu izolačního média při použití atmosférického impulsu a zjištění možností reprodukovatelnosti změřených hodnot. Práce se blíže zabývá určitými druhy modelových uspořádání laboratorních zapojení, při kterých byly zjištěny opakující se anomálie naměřených hodnot, a na základě kterých docházelo ke zkreslení statistického vyhodnocení konkrétního zkušebního testu. Hlavním bodem této práce bylo nalezení uspořádání laboratorního zapojení, kde se nejčastěji vyskytovaly anomálie nebo se nejvíce projevily ve výsledcích. Cílem této práce bylo pomocí opakovaného měření laboratorních úloh analyzovat vlastnosti anomálií při dodržení či změně některých parametrů.
Abstract in different language: This thesis is about repeated measurements of breakdown voltage in gas insulation system using standardized Lightning Impulse-voltage in High-Voltage Laboratory to determine the possibilities of measurement reproducibility in connection with the standards. It focuses on laboratory test configuration where the anomalies were discovered. This anomalies cause errors in results and decrease the reproducibility of measurements. The main point of this thesis was to find the laboratory test configuration with many anomalies and the lowest reproducibility of measured results. The aim of this work was to analyze and describe anomalies behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeman_Martin_E13N0090P_DP_2015.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062681_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062681_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062681_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce246,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.