Title: Technicko - ekonomická analýza různých metod zpracování a úpravy RAO z JE ve vazbě na možnosti uložení v ČR
Other Titles: Technical - economic analysis of different methods of processing and treatment of radioactive waste from NPP in relation to saving options in the CR
Authors: Václavík, Martin
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Piterka, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18809
Keywords: jaderný odpad;zpracování;úprava;uložení;náklady
Keywords in different language: nuclear waste;processing;treatment;storage;costs
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickou analýzou zpracování a úpravy radioaktivních odpadů z jaderných elektráren. První část je věnována teorii ohledně radioaktivních odpadů. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé způsoby zpracování a úpravy. Třetí část se věnuje legislativě v oblasti radioaktivních odpadů. V další části jsou vypracovány odhady nákladů jednotlivých metod úpravy, zpracování a konečného uložení. Poslední část se zabývá výběrem vhodné metody nakládání s radioaktivními odpady.
Abstract in different language: The master thesis deals with the technical and economic analysis of the processing and treatment of radioactive waste from nuclear power plants. The first part ferers to the theory of radioactive waste. Various ways of processing and treatment are described in the second part. The third part is concerned with the legislation regarding radioactive waste. The cost estimates of various methods of the processing, treatment and final disposal are developed in the next part. The last part is focused on the selection of appropriate methods for disposal of radioactive waste.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Vaclavik.pdfPlný text práce18,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062685_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062685_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062685_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.