Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejtmánková, Pavla
dc.contributor.authorDuffek, Tomáš
dc.contributor.refereeMartínek, Zbyněk
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:50Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:50Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18812
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na postup měření hlavních parametrů pro výpočet měrné spotřeby tepla parní turbíny. Práce je rozdělena na teoretickou část, nezbytnou k pochopení této problematiky a část praktickou, kde je popsáno vlastní měření. Měření je kompletně zpracováno od návrhu způsobu měření, přes vlastní měření, až po vyhodnocení naměřených dat. Nedílnou součástí diplomové práce je výpočet nejistoty měření celé měřící smyčky a citlivostních koeficientů.cs
dc.format70 s (55 894 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectpřevodník tlakucs
dc.subjectpřevodník teplotycs
dc.subjectprůtokcs
dc.subjectbezdrátový měřící systémcs
dc.subjectnejistota měřenícs
dc.subjectodchylkacs
dc.subjectsystematická chybacs
dc.subjectnáhodná chybacs
dc.subjectspotřeba teplacs
dc.subjectadmisní páracs
dc.subjectodběrová páracs
dc.subjectelektrický výkoncs
dc.subjectcitlivostní koeficientcs
dc.subjectideové schémacs
dc.subjectseznam měřících místcs
dc.subjecthmotnostní průtokcs
dc.subjectsoučinitel průtokucs
dc.subjectreynoldsovo číslo.cs
dc.titleVyhodnocení spotřeby tepla na parní turbíně 10 MWcs
dc.title.alternativeHeat rate evaluation of steam turbine 10 MWen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the measurement procedure of the main parameters for the calculation of Heat Rate of the steam turbine. The work is divided into theoretical part, which is necessary to understand to the issue and the practical part, which describes the measurement. The measurement is completely processed by the design method of measurement, over actual measurements to evaluate of the measured data. An important part of the thesis is the measurement uncertainty and sensitivity coefficients.en
dc.subject.translatedpressureen
dc.subject.translatedtemperatureen
dc.subject.translatedpressure transmitteren
dc.subject.translatedtemperature transmitteren
dc.subject.translatedflowen
dc.subject.translatedwireless measuring systemen
dc.subject.translateduncertainty of measurementen
dc.subject.translateduncertaintyen
dc.subject.translatedsystematic erroren
dc.subject.translatedrandom erroren
dc.subject.translatedheat rateen
dc.subject.translatedmain steamen
dc.subject.translatedextraction steamen
dc.subject.translatedelectrical outputen
dc.subject.translatedsensitivity coefficienten
dc.subject.translatedmeasuring points diagramen
dc.subject.translatedlist of measuring pointsen
dc.subject.translatedmass flowen
dc.subject.translatedflow coefficienten
dc.subject.translatedreynolds number.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tomas Duffek.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062688_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.